Regulamin

 1. Promocja trwa w okresie: 01.09.2020r. - 07.09.2020r.
 2. Lista książek drukowanych objętych promocją dostępna jest na stronie: https://editio.pl/kategorie/promocja-2za1.
 3. Promocja dotyczy tylko publikacji drukowanych wymienionych na liście. Promocja nie obejmuje książek spoza listy, ebooków, audiobooków oraz kursów wideo.
 4. Uczestnikami promocji mogą zostać wszystkie osoby, które w okresie jej trwania dokonają zakupu minimum 2 książek z listy promocyjnej, przez stronę www.editio.pl.
 5. Uczestnik dodając do koszyka minimum 2 książki z listy promocyjnej najtańszą z nich otrzymuje gratis (kolejność dodania do koszyka nie ma znaczenia). W przypadku dodania do koszyka większej ilości książek niż 2 sztuki, klient otrzymuje gratis co drugą książkę wchodzącą w skład zamówienia, z zastrzeżeniem, że książki otrzymane gratis wybierane są wg kryterium ceny i dotyczą najtańszych pozycji z koszyka. Jeżeli wszystkie książki w koszyku mają równą wartość, uczestnik otrzymuje gratis jedną z nich.
 6. Cena regularna każdej z książek otrzymanych gratis zostanie obniżona w koszyku do 0.00 zł. Uczestnik otrzyma Fakturę VAT, w której niniejszy rabat będzie rozdzielany proporcjonalnie dla każdej pozycji w koszyku.
 7. Ostateczna wartość rabatu liczona jest zawsze od ceny detalicznej (okładkowej).
 8. Niniejsza promocja nie łączy się z żadną inną promocją (promocja dnia, przedsprzedaż, kupon rabatowy, wirtualna kasa, zestawy promocyjne).
 9. Niniejsza promocja nie łączy się z tzw. „stałym rabatem”, o czym uczestnik jest wyraźnie informowany.
 10. Uczestnik może zamówić maksymalnie trzy (3) sztuki tej samej książki.
 11. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji i jego treść jest dostępna pod adresem: https://editio.pl/kategorie/promocja-2za1
 12. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do udziału w promocji.
 13. Uczestnik poprzez fakt wzięcia udziału w promocji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2020.