Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Regulamin akcji odbierz ebooka/audiobooka - Zanim zawisły psy

Co tydzień inna książka 30% taniej

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja: "Odbierz ebooka/audiobooka - Zanim zawisły psy" przeprowadzona w okresie 30.01.2019 – 24.02.2019 r., zwana dalej promocją.

2. Organizatorem promocji jest Helion.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027, email: sklep@editio.pl telefon: 32 2309863.

3. Użytkownik w promocji może odebrać tylko JEDEN ebook albo audiobook z poniższej listy:
- Zanim zawisły psy. Trylogia OXEN cz. 1 (ebook) Autor: Jens Henrik Jensen
- Zanim zawisły psy. Trylogia OXEN cz. 1 (audiobook) Autor: Jens Henrik Jensen

4. Aby odebrać darmowy ebook/audiobook należy:
- wejść na stronę https://editio.pl/trylogia-oxen/
- podać swój adres e-mail lub login do księgarni editio.pl
- zaznaczyć checbox "Proszę o mailowe przysyłanie informacji o nowościach księgarni editio.pl"
- kliknąć przycisk "Zatwierdź"
- wybrać ebook albo audiobook
- przejść do "Twojej Biblioteki" w księgarni editio.pl i pobrać ebook/audiobook.

5. Aby skorzystać z promocji użytkownik musi posiadać konto w księgarni editio.pl

6. Jeśli użytkownik nie posiada konta w księgarni editio.pl to podając e-mail na stronie https://editio.pl/trylogia-oxen/ wyraża zgodę na założenie konta w księgarni editio.pl. Adres e-mail będzie zarazem loginem do księgarni.

7. Wszelkie problemy techniczne z odebraniem darmowego e-booka należy zgłaszać pod adresem mailowym editio@editio.pl

8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia promocji. Treść regulaminu dostępna jest pod adresem: https://editio.pl/trylogia-oxen/

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Pozostałe kwestie, w tym zasad zakładania konta w księgarni, reguluje regulamin zakupów w księgarni internetowej editio.pl mieszczący się na stronie https://editio.pl/przewodnik/regulamin.phtml

10. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zatwierdzeniem swojego adresu e-mail. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Użytkownik poprzez kliknięcie przycisku "Zatwierdź" akceptuje treść postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.01.2019 roku.